Yazarlar İçin Bilgi

:::Başvuru Şablonu İçin Lütfen Tıklayınız:::

 

Değerli araştırmacılar. Sizlerden linkteki şablona göre çalışmanızı düzenlemenizi rica ediyoruz. Çalışmalarınız A4 kağıt boyutunda üst, alt ve sol 3.5 cm, sağ 3 cm kenar boşluğuyla girintili olmalıdır. Üst ve alt bilgi girintisi 2.5 cm’dir. Bu şablonda tüm ayarlamaların hepsinin yapılması nedeniyle yeniden düzenleme yapmanıza gerek yoktur.

Metininiz tek satır aralığı ve her paragraf sonrası 6 nk. boşluk içermelidir. Paragraflar arasında hiçbir şekilde boşluk bırakılmamalı ve paragraflar .75 cm paragraf girintisi ile başlamalıdır.

Metinler Calibri yazı tipinde, 10 punto olarak iki yana yaslı bir biçimde yazılmalıdır. Üst bilgilerde çift sayfalarda çalışmanın ismi yer almalı, tek satırda kitabın ismi yer almalıdır. Çalışma başlığınız 74 karakteri geçmemelidir.

İlk sayfada çalışma adı Calibri yazı tipinde 22 punto olarak koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Bu adı takiben çalışmanızdaki ana başlıklar adı Calibri yazı tipinde 12 punto olarak belirteçlerin yanına yazılmalıdır.

Çalışmada ana başlıklar adı Calibri yazı tipinde, 10 punto ve koyu olarak orta hizalı şekildeİlk Harfleri Büyük olarak yazılmalıdır. İkincil alt başlıklar Calibri yazı tipinde, 10 punto ve koyu olarak sola hizalı şekilde İlk Harfleri Büyük olarak yazılmalıdır. Üçüncül alt başlıklar Calibri yazı tipinde, 10 punto, italik ve koyu olarak sola hizalı şekilde Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle paragraf girintisi verilerek yazılmalıdır.

Çalışmada kaynak gösterimi örnekleri bu paragrafta verilmiştir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010; Dinçer, 2015). Parantez içinde kaynakçaların verilmesinde alfabetik sıralama uygulanmalıdır. Bir kaynak ilk defa kullanılacaksa altı yazara kadar olanlarda tüm yazar soyadları ile normal gösterim yapılmalı altı ve fazlası için vd. şeklinde verilmelidir (Yılmaz vd., 2015). Üç ve fazla yazara sahip çalışmalarda bir kaynak daha önceden gösterilmiş ise ikinci gösterimden itibaren vd. şeklinde verilmelidir (Çokluk vd., 2010). Kaynak parantez içinde değil metin içerisinde veriliyorsa Dinçer’e (2015) göre ya da Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk (2010) …. şeklinde verilmelidir. Kaynak daha önceden gösterilmiş, üç ve fazla yazara sahip ise Çokluk vd. (2010) şeklinde verilmelidir.

 

Yöntem

Çalışmanın yöntemi kısaca özetlenecektir. Çalışmada benzerlik (intihal) kontrolü yapılacak olup kaynakça gösterilmeyen metinler barındırıyorsa başvuru değerlendirme dışında tutulacaktır. Birebir alıntılamalarda ise kaynakça gösterilse dahi % 15’i geçmemesi gerekmektedir.

Çalışmalar en az beş en fazla 40 sayfa olmalıdır (Kaynakça listesi dahil). Çalışmalar okunabilirlik açısından dil problemini barındırmamalıdır.

Katılımcılar (İkincil alt başlık)

Çalışmada sayısal değerler verilirken (bulgu değil ise) cümle başı ya da 10 dan küçük ise metin biçiminde yazılmalıdır (On ikinci sınıflar……, üç veri toplama aracı…., ….. çalışma 40 öğrenci ile …. gibi). Bulgularda ondalık gösterimler “.” İle ifade edilmeli, ayıraçtan sonra iki haneli olmalı ve 0 ile başlıyorsa 0’a yer verilmemelidir (10.78, .80 gibi).

Tablo 1. Sola yaslı koyu biçimde yazılmalıdır. Tablo ismi italik İlk Harfler Büyük Olacak Şekilde bir alt satıra yazılmalı ve sonuna . konmalıdır. Tablo başlığı da dahil olmak üzere satır sonlarındaki 6 nk’lik boşluğu barındırmamalıdır. Tablo sayfa sınırlarını aşmamalıdır. Uyum sağlanmaması durumunda yazı büyüklüğü küçültülebilir. Tablonun sadece başlık kısmının alt üst çizgisi ve son satırın alt çizgisi olmalıdır.ISSN: 9786053188407