Değişen Dünyada Eğitim

Değerli 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Katılımcıları,

Sizlere 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildirilerin genişletilmiş-kitap biçimlerinden oluşacak “Değişen Dünyada Eğitim” kitabının bilgisi verişmiştir. Sürecin sorunsuz sürdürülebilmesi için sizlere bazı hususları belirtmek isteriz.

Öncelikli olarak “Değişen Dünyada Eğitim” kitabı bir bildiri kitabı değildir. Bu nedenle gönderilecek aday bölümler belirlenen ilkeler doğrultusunda objektif bir değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme editör – alan editörü – hakemler şeklinde yapılacaktır.

Değerlendirme aşamaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Yazar, sunum sırasındaki görüş ve önerileri dikkate alarak aday bölümü gerekli yazım kurallarına göre sisteme yükler (yazım kuralları için tıklayınız).
 • Aday bölüm, baş editörler tarafından alan editörüne atanır.
 • Alan editörü i-thenticate yazılımı ile aday bölümün benzerlik oranını belirler. Benzerlik oranının sınırları aşması halinde aday bölümü yazara iade eder ve bu bölüm için tekrar başvuru almaz.
 • Benzerlik oranı sınır değerlerinin altında olan aday bölümü alan editörü inceler ve hakemlere gidip gitmeyeceğine karar verir. Hakemlere gönderilmeyen aday bölümler için raporunu yazar ile paylaşır. Hakemlere gönderilmesine karar verilen aday bölüm, iki farklı alan hakemine gönderilir.
 • Kabul şartı 1.5 puandır. Bir kabul bir ret alınması halinde üçüncü bir hakem atanır. Hakemler düzeltmelerden sonra aday bölümü tekrar görmek isteyebilir. Düzeltmelerden sonra tekrar görmek istemesi, aday bölümün kabul edileceği anlamına gelmemektedir.
 • Alan editörü hakem görüşlerini yazar ile paylaşır. Bu aşamada kabul, düzeltmelerden sonra kabul, ret ya da düzeltmelerden sonra tekrar inceleme talep edebilir.
 • Alan editörü yazara en fazla üç hatırlatma gönderecektir. Bu hatırlatmalar sonucunda yazardan haber alamaması durumunda doğrudan ret kararı verecektir. Bu nedenle önemsiz e-posta kutunuzu lütfen kontrol ediniz. Başvurunuz sonrasında size otomatik e-posta gönderilecektir. Şayet bu e-posta, önemsiz kutusuna düşmüş ise lütfen “önemsiz değil” şeklinde işaretleyiniz. E-postayı alamamanız durumunda lütfen uebkkitap@gmail.com adresine bildirim yapınız.
 • Kabul kararı verilen bölüm hakkında yazar bilgilendirilir ve dizgi süreci başlar.
 • Dizgi bittikten sonra redaksiyon hizmeti başlar.
 • Redaksiyon hizmeti sonrasında onay için yazara gönderilir. Onay alınmasından sonra kitaba DOI numarası atanarak süreç tamamlanır.

 

Değerlendirme için belirlenmiş olan çalışma takvimi aşağıda belirtilmiştir:

** Değerlendirme takviminde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Siz değerli yazarlarımızın mağdur olmaması için çalışma takvimine uymanızı öneriyoruz.

15.05.2018-15.06.2018

Katılımcılardan başvuruların alınması (tarih uzatılması kesinlikle olmayacaktır).

16.05.2018-01.08.2018

Değerlendirmelerin yapılması ve yazarlara iletilmesi.

01.08.2018

Kabul edilen kitap bölümleri isimlerinin tüm katılımcılara iletilmesi.

01.08.2018

Kabul edilen kitap bölümlerinin redaksiyon hizmetine alınması.

10.08.2018

Dizgi sürecinin başlaması.

22.08.2018

Dizgi sürecinin tamamlanması ve yazar onaylarının alınması.

29.08.2018

Bölümlere DOI numarası atanarak sürecin tamamlanması.

 

**Başvurunuzun hızlı ve sorunsuz değerlendirilebilmesi için lütfen aşağıda belirtilen ilkelere dikkat ediniz.

Küreselleşen Dünyada Eğitim E-Kitabı Bölümleri İçin Kabul Kriterleri:

 • Aday bölümler kesinlikle sunulmuş olmalıdır.
 • Yazım kurallarına kesinlikle uyulması gerekmektedir.
 • Bölümler en az 5 en fazla 40 sayfa olmalıdır (Calibri 10 punto tek satır aralığı). (Şablon için tıklayın).
 • Bölümlerin konusu açıklanan temaların en az birine girmelidir.
 • Bölümler Türkçe olmalı ve okunabilirlik açısından dil problemleri olmamalıdır.
 • Çalışmada benzerlik (intihal) kontrolü yapılacak olup kaynakça gösterilmeyen metinler barındırıyorsa başvuru değerlendirme dışında tutulacaktır. Birebir alıntılamalarda ise kaynakça gösterilse dahi % 15’i geçmemesi gerekmektedir, kullanılan kaynaklar kaynakça listesinde verilmelidir. Bu noktada %15’ten kastedilen kavramın “ “ içerisinde ya da hazır şablon kavramlar (…bu çalışmanın araştırma yöntemi ….) olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca özellikle ölçme aracı geliştirme ya da kanun-tüzük çalışmalarında bu oranların %20-25’e kadar çıkabilmesi normaldir. Bu noktada alan editörü benzerlikleri inceleyerek karar verecektir. Örneğin %5 benzerlik çıkan bir raporda bu benzerlik genel bir paragraf ise ve birebir alıntılama belirtilmemiş ise ret edilecektir.
 • Bölümler alana katkı sağlayacak alanyazını içermelidir.

 

Değerlendirme süreci boyunca bir problem yaşamanız halinde lütfen iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Saygılarımızla,

 

Editörler Kurulu

 

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha fazla duyuru...


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

ISSN: 9786053188407